TEAM BUILDING

Aconsegueix un millor treball en equip.

Un Room Escape és una activitat perfecta per a millorar el Team Building (treball en equip) d’una empresa, ja que dins de la sala tots els participants tenen un sol objectiu, i hauran d’unir forces per a aconseguir-lo. Una experiència que ajudarà als participants a sortir de la seva zona de confort i a posar a prova les seves competències. Aquestes són les principals característiques que es desenvolupen en un room escape:

Comunicació

És la part més necessària en un room escape. De què pot servir una clau si el jugador que l'ha trobat no ho comunica a la resta? És molt possible que el grup es quedi estancat i acabin necessitant ajuda.

Sincronia

Les proves de Volcànic han estat creades perquè siguin necessàries almenys dues persones per a poder avançar, el grup veurà la necessitat de sincronitzar-se per a resoldre les proves amb més agilitat.

Lideratge

En cada grup de persones, sigui gran o petit, sempre hi ha una figura que destaca com a líder, en un room escape aquesta persona coordinarà als seus companys perquè no quedi cap detall a l'aire.

Companyonia

La pressió d'anar contra rellotge pot acabar amb la concentració de qualsevol persona. En un room escape es veu que quan un jugador està saturat, els seus companys ajuden a fer que es recuperi perquè pugui seguir endavant amb el grup.

Rivalitat zero

En un room escape, la rivalitat queda naturalment apartada, ja que tots els jugadors tenen el mateix objectiu. Un jugador que rivalitzi amb els seus companys a dins de la sala veurà que necessitarà al seu equip quan trobi una prova que no pot resoldre sol.

Tens dubtes? Contacta’ns!